Europy Laickiej (Hiszpania) oraz Krajowej Federacji Wolnej Myśli (Francja)

Czwartek 4 czerwca 2009
popularité : 1%

My, przedstawiciele Stowarzyszenia Europy Laickiej Hiszpanii oraz Krajowej Federacji Wolnej Myśli Francji, zebrani w dniu 31 maja 2009 r. w Hendaye w celu omówienia stanu laickości we Francji i w Hiszpanii, ale także w Europie, zarówno z punktu widzenia politycznego, prawnego, jak i społecznego, a także dla określenia możliwości wspólnych działań na rzecz obrony rozdziału kościołów od państwa we wszystkich krajach Europy dla realizacji faktycznej laickości w Europie;

Deklarujemy, że:

1. Potwierdzamy zobowiązanie naszych dwóch organizacji do żądania dla wszystkich krajów w Europie:

• Rozdziału kościołów od państwa dla poszanowania całkowitej wolności sumienia, • Likwidacji podatków kościelnych będących w istocie pobieraniem haracz,. • Zniesienia w kodeksach karnych artykułów o "obrazie uczuć religijnych” (przestępstwa bluźnierstwa). • Pełnej laicyzacji szkolnictwa publicznego, które jako jedyne powinno być finansowane z funduszy publicznych.

2. Odrzucamy stosowanie pojęć takich, jak "kultury" lub "cywilizacje" do maskowania relacji podporządkowania indywidualnego sumienia jednostki dyktatowi komunitarystów dla zastąpienia różnorodnych tożsamości jednostek przez jedną klasyfikację, której dominantę stanowią religie.

Realizacja laickości w Europie jest bezpośrednio związana z tym, że żadna osoba mieszkająca w Europie nie powinna czuć się wykluczona lub poddana stygmatyzacji wyłącznie ze względu na jakiejkolwiek przekonania religijne lub niereligijne.

Apelujemy do wszystkich sił demokratycznych o zażartą obronę fundamentów laickości, które są w istocie fundamentami demokracji, przeciwko fanatyzmom i ingerencji religijnych lobbies naruszających rozdział kościołów od państwa.

Rozdział kościołów od państwa jest jedną z podstawowych wolności demokratycznych, która musi być zasadą stosowaną we wszystkich krajach.

Hendaye, 31 maja 2009

JPEG - 20.5 kb


Annonces

“Secular views in bioethics” Review and Prospects

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Friday, September 30th 2011

Saturday, October 1st , 2011

Campus Universitat de Barcelona

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Avda. Diagonal, 684

08034-BARCELO A

Under the auspices of the Observatori de Bioetica i dret and of the Faculte de Droit, universitat de Barcelona (Prof. Maria Casado and Albert Royes)

- Registration form and support – Barcelona symposium

- Registration form and payment (at the order of Libre Pensée) send to : Libre Pensée 10/12 rue des Fossés St Jacques 75005 Paris, France

- Symposium registration + proceedings : 20 €
- Support (50 € and more)

See all the informations in English, French, Spanish, Catalan, Portugais, Neerlandais, Greek