Laickie zwycięstwo w Polsce

Piątek 9 października 2009
popularité : 1%

Nasi korespondenci w Polsce donoszą o ważnym zwycięstwie.

Obywatelka polska, Alicja Tysiąc, której odmówiono prawa do aborcji ze wskazań medycznych, mimo posiadania ważnego skierowania na zabieg, została nazwana "niedoszłą zabójczynią" przez tygodnik katolicki " Gość Niedzielny.

Sprawa znalazła swój finał w sądzie.

Sąd okręgowy w Katowicach wydał 23 września wyrok.

Zgodnie z otrzymaną informacją, sędzia powiedziała, między innymi, że o ile katolicy mają prawo do uznania aborcji za zabójstwo, zgodnie z ich wyznaniem, nie mają jednak prawa do kwalifikowania osoby jako zabójczyni, ponieważ dla osoby, która nie jest katoliczką, jest to obraźliwe.

Tygodnik "Gość Niedzielny" i jego wydawca Archidiecezja Katowicka muszą przeprosić Alicję Tysiąc i zapłacić jej kwotę około 7200 euro tytułem odszkodowania za naruszenie jej dóbr osobistych. Zasada neutralności państwa, zapisana w Konstytucji, ale często lekceważona, odniosła triumf.

Ani w Polskce, ani poza nią, Kościół katolicki nie dyktuje prawa.

To zwycięstwo wpisuje się w serię zwycięstw i batalii toczących się na arenie międynarodowej, które uzasadniają konieczność podjęcia skoordynowanej działalności międzynarodowej.


Annonces

“Secular views in bioethics” Review and Prospects

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Friday, September 30th 2011

Saturday, October 1st , 2011

Campus Universitat de Barcelona

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Avda. Diagonal, 684

08034-BARCELO A

Under the auspices of the Observatori de Bioetica i dret and of the Faculte de Droit, universitat de Barcelona (Prof. Maria Casado and Albert Royes)

- Registration form and support – Barcelona symposium

- Registration form and payment (at the order of Libre Pensée) send to : Libre Pensée 10/12 rue des Fossés St Jacques 75005 Paris, France

- Symposium registration + proceedings : 20 €
- Support (50 € and more)

See all the informations in English, French, Spanish, Catalan, Portugais, Neerlandais, Greek