La AHA salutas la iniciaton de la deputitoj Bausch, Adam kaj Gira

lundi 14 mars 2011
popularité : 1%

Kiel politike sendependa organizo, la Alianco de la Humanistoj, Ateistoj kaj Agnostikuloj de Luksemburgio bonvenigas ĉiun iniciaton, de iu ajn partio, se konforman al progresema socia politiko. En tiu senco, la AHA ĝojis ke la tri deputitoj F. Bausch, C. Adam kaj C. Gira postulis starigon de debato de orientiĝo al la luksemburga Parlamento, pri la rilatoj inter la ŝtato kaj la religiaj komunumoj, unuarange la katolika eklezio.

Tia diskutado jam sufiĉe prokrastiĝis kaj ne estu kalende malfruigita. Ne estas eble ke, en moderna lando, fuŝfunkcianta organizo kiu vidas la nombron de siaj membroj fali de jardekoj estas ĉiujare financata per la mono de la impostoj je nivelo de milionoj. Estas ja strange ke la ŝtato okupiĝas pri kolekto de la kotizoj destinitaj al privata organizo ĉe ties membroj. La AHA opinias ke tio ne estas la rolo de la ŝtato.

Krome, multnombraj individuaj ne-kredantoj estas truditaj tiel kontribui al la financado de la religiaj komunumoj, kio mem estas kontraŭa al la artikolo 20 de la Konstitucio luksemburga. Estas cetere multe pli da civitanoj ne-kredantoj ol kiom oni anoncas oficiale. Kvankam sur la papero la plimulto de la luksemburganoj estas katolika, ĉar oni baptis ilin sen demandi al ili la opinion kiam ili ne estis adoltoj, la plimulto el ili ne estas kredantoj.

Estas tamen esence, se oni volas doni pli da politika pezo al la necesa divido de la eklezio kaj de la ŝtato ĝenerale, sed ankaŭ al la demando formulita hodiaŭ konkrete de la deputitoj Bausch, Adam kaj Gira, ke la ne-kredantoj de tiu lando afiŝu sian nekredon kaj montru sin en la politika sfero.

http://www.aha.lu, la 7-an januaro 2011

Allianz vun Humanisten, Atheisten an Agnostiker Lëtzebuerg a.s.b.l., originalan tekston ĉi tie


Annonces

“Secular views in bioethics” Review and Prospects

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Friday, September 30th 2011

Saturday, October 1st , 2011

Campus Universitat de Barcelona

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Avda. Diagonal, 684

08034-BARCELO A

Under the auspices of the Observatori de Bioetica i dret and of the Faculte de Droit, universitat de Barcelona (Prof. Maria Casado and Albert Royes)

- Registration form and support – Barcelona symposium

- Registration form and payment (at the order of Libre Pensée) send to : Libre Pensée 10/12 rue des Fossés St Jacques 75005 Paris, France

- Symposium registration + proceedings : 20 €
- Support (50 € and more)

See all the informations in English, French, Spanish, Catalan, Portugais, Neerlandais, Greek