POLSKI


Articles publiés dans cette rubrique

Czwartek 4 czerwca 2009

Europy Laickiej (Hiszpania) oraz Krajowej Federacji Wolnej Myśli (Francja)

My, przedstawiciele Stowarzyszenia Europy Laickiej Hiszpanii oraz Krajowej Federacji Wolnej Myśli Francji, zebrani w dniu 31 maja 2009 r. w Hendaye w celu omówienia stanu laickości we Francji i w Hiszpanii, ale także w Europie, zarówno z punktu widzenia politycznego, prawnego, jak i społecznego, a (...)
Czwartek 13 listopada 2008

CILALP rezolucji przyjętej na Washingtown

CILALP : Tekst rezolucji adoptowanej w Washington 4/06/2008 roku

Annonces

“Secular views in bioethics” Review and Prospects

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Friday, September 30th 2011

Saturday, October 1st , 2011

Campus Universitat de Barcelona

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Avda. Diagonal, 684

08034-BARCELO A

Under the auspices of the Observatori de Bioetica i dret and of the Faculte de Droit, universitat de Barcelona (Prof. Maria Casado and Albert Royes)

- Registration form and support – Barcelona symposium

- Registration form and payment (at the order of Libre Pensée) send to : Libre Pensée 10/12 rue des Fossés St Jacques 75005 Paris, France

- Symposium registration + proceedings : 20 €
- Support (50 € and more)

See all the informations in English, French, Spanish, Catalan, Portugais, Neerlandais, Greek